موفقیت ,موانع ,می‎کنید ,شاید ,بیرونی ,پیشرفت ,موانع بیرونی ,احساس می‎کنید ,ترمز دستی

باسمه تعالی 

 شرط موفقیت 

اولین شرط موفقیت و پیشرفت این است که مسئولیت هر ناکامی، عقبماندگی و شکست را به عهده بگیریم و مشکل را عمدتاً در رفتار خودمان ببینیم.

از خود بپرسیم که چه اخلاق و رفتاری از من بوده که سبب این مشکل شده است. البته ما منکر این نیستیم که موانع بیرونی نیز وجود دارد و بدون هیچ تردیدی در مسیر حرکت به سمت موفقیت، دستاندازهایی هست. اما یادتان باشد اولاً عمدهی کسانی که موفق شدهاند در همین محیطها و فضاها بودهاند و با همین چالشها و دستاندازها مواجه بودند.

ثانیاً مطمئن باشید موانع درونی آثار مخرب و ویرانگرتری نسبت به موانع بیرونی دارد و آنقدر که ذهنیتها و افکار و خصوصیات رفتاری منفی به پیشرفت و موفقیت ما آسیب زده است موانع بیرونی مؤثر نبوده است.

ترمز دستی ماشین زندگی شما درون خودتان است. قبل از اینکه به عالم و کائنات ناسزا بگویید و دیگران را متهم کنید به درون خود نگاه کنید. از خود بپرسید اگر من کدامیک از اخلاقهایم را نداشتم اکنون سرعتم در مسیر موفقیت بیشتر بود.

شاید ترمز دستی ما تنبلی، و به تأخیر انداختن کارها باشد. شاید بیفکری، لجبازی، و مشورت نکردن مانع پیشرفت بیشتر من شده است. شاید هم عصبانیت و پرتوقعی آرامش و شیرینی زندگی من را نابود کرده است.

 

یکی از آثار مثبت این طرز تفکر آن است که امیدواری‎ شما را به بهبود اوضاع بیشتر می‎کند. وقتی مشکل را از دیگران می‎بینید غالباً احساس می‎کنید که نمی‎توانید آنها را تغییر دهید و از این جهت دچار احساس رنج و ناکامی می‎شوید، اما وقتی مانع را در درون خود جستجو و پیدا می‎کنید احساس می‎کنید که این توانایی را دارید که در خودتان تغییر مثبت ایجاد کنید و موفق شوید.

 موفق باشید 

منبع اصلی مطلب : نامه ی مهر
برچسب ها : موفقیت ,موانع ,می‎کنید ,شاید ,بیرونی ,پیشرفت ,موانع بیرونی ,احساس می‎کنید ,ترمز دستی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : شرط موفقیت